Kitsune Retsu

15-Year Old Shugenja

Description:
Bio:

Kitsune Retsu

L5R Coffee